Yoga =Seratonin + D-vitamin= förändrar din dag!

glad

Seratonin är ett Må-bra hormon
Detta kan vara en fysiologisk förklaring till din lyckokänsla efter en härlig yoga klass. När vi yogar börjar vi producera Serotonin. Det är en av anledningarna till att vi känner eufori och välmående efter en klass. Seratonin är ett ämne som vi vill ha i balans i kroppen och helst på naturlig väg.  D-vitamin kan stimulera seratonin produktionen. D-vitamin får du naturligt via solen men i dessa solfattiga dagar kan vi behöva tillskott. Jag har sammanställt en del text med länkar till källan så läs gärna mer om du finner detta intressant. Seratonin och D-vitamin har många fysiologiska aspekter och även mentala enl nedan. *Shine on*

 

LÅGT SEROTONIN

Ingen signalsubstans kan agera på egen hand, utan alla samarbetar i ett komplext aktivitetsnät som forskare faktiskt bara precis har börjat förstå. Experter har emellertid ändå kunnat koppla samman olika signalsubstansobalanser med vissa sjukdomar och symptom och har kunnat hitta vissa sätt att hjälpa till att öka eller minska aktiviteten.

 

Serotoninaktiviteten sker i flera områden i hjärnan och även i andra delar av kroppen, där det agerar som ett hormon. Dessa olika delar av hjärnan använder serotoninet på olika sätt och de innehåller också ett flertal olika sorts receptorer vilka också påverkar hur serotoninet används.

 

Lågt serotonin är sammankopplat med många fysiska och psykiska/psykologiska symptom.

Fysiska symptom inkluderar:

 • Trötthet, trots att man har fått tillräckligt med vila
 • Störd sömn
 • Förändrad matlust
 • Heta vallningar och temperaturväxlingar
 • Huvudvärk

 

Exempel på psykiska/psykologiska symptom:

 • Förändrad sexlust
 • Humörstörningar
 • Depression
 • Irritation

 

Om serotoninnivåerna är extremt låga kan man även få följande symptom:

 • Muskelkramper
 • Problem med tarm & blåsa
 • Snabb & okontrollerad tankeprocess
 • Känslomässig ”avtrubbning”
 • Känslomässiga utbrott
 • Flyktfantasier
 • ”Minnestortyr” – älta/återuppleva sina mest traumatiska upplevelser
 • Tankar på att skada sig själv eller andra

 

ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN AV SEROTONIN

Ett flertal läkemedel på marknaden ökar det serotonin som finns tillgängligt för hjärnan. Hos personer med FM och/eller ME/CFS är de vanligaste selektiva serotoninupptagshämmare (SSRI:s) såsom t.ex. Prozac, Paxil och Zoloft eller serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) såsom Cymbalta och Savella, två av tre läkemedel som det amerikanska läkemedelsverket har godkänt för behandling av fibromyalgi.

 

Om du föredrar naturliga behandlingar finns det ett flertal kosttillskott som har sammankopplats med högre tillgänglighet av serotonin.

 

Det enklaste sättet att öka serotoninnivåerna är att utsätta sig för mer solljus.

 

Det finns inte mycket forskning som bekräftar att livsmedel kan öka serotoninnivåerna i hjärnan och det skulle kunna kräva en otroligt stor mängd för att uppnå önskad effekt. Något som man vanligtvis tror skulle kunna hjälpa är:

 • Kolhydratrika livsmedel, speciellt före sänggåendet (för att få en energikick under dagen lägger man även till protein)
 • Sammansatta kolhydrater, inklusive sädeslag, bönor
 • Vattenmelon
 • Mörk choklad (endast i små mängder)