Nyheter på schemat i höst!

yoganidra

Restorativ och yoganidra.

Lärare: Sandy.

Positionerna anpassas efter varje individs förutsättningar, utövas sittandes eller liggandes och vi stannar i varje asana en längre stund, ibland upp till 20 minuter, beroende på hur vana vi är. Under ett pass rör vi ryggraden i alla riktningar, framåt, bakåt, vridning, sida, och inversion.
Positionerna är mjukare än i yinyoga och vi jobbar med flödena i kroppen istället för bindväven. Kroppen stöttas upp av kuddar, bolsters, filtar, band med mera för total vila. Ju mer stöd vi har desto djupare blir avslappningen. Vi tar därför god tid på oss och hitta en bekväm ställning innan vi går in i positionen.

Restorative yoga är en terapeutisk form av yoga med syfte att läka kroppen från stress, sjukdom och eventuella skador. Att placera kroppen i olika positioner och vila ger en oerhörd kraft till vår kropp för att kunna läka sig själv under perioder av oro, trötthet och livsomställningar.

Yoganidra är en meditationsform för bearbetning av höger och vänster hjärnhalva och de processer som sker omedvetet i det undermedvetna.

VarmYoga

Lärare: Kristina.

Vi höjer värmen i studion så att ni får svettas ordentligt. Medtag 2 handdukar, egen matta och vattenflaska. Drick ordentligt hela dagen. Värmen ökar cirkulationen i kroppen och ämnesomsättningen vilket leder till en detoxande effekt.

Det är först när våra muskler är varma som vi kan ta oss djupare in i yogaposerna. En annan effekt av att blodcirkulationen ökar genom värme är att syret lättare frigörs från hemoglobinet. När syresättningen i vävnaderna ökar minskar du risken för muskel- och ledskador. Du presterar bättre samt effektiviserar återhämtning och rehabilitering. Värmen sätter igång en läkande process med djupa verkningar.

Kroppen förlorar inte värme under klassen, vilket leder till att mjölksyreproduktionen minskar och koldioxidnivån sänks. Slaggprodukter och toxiner på cellnivå forslas ut, temperaturen förblir på en balanserad nivå, saltet i svetten binder fukt så huden blir renare och mjukare.

På det mentala planet stärker vi disciplinen och ökar förmågan att fokusera och koncentrera oss. Enligt den ayurvediska teorin (den äldsta österländska läkarevetenskapen) är uppvärming av kroppen en av de mest hälsofrämjande behandlingsmetoderna. När vi utövar yoga i ett uppvärmt rum frigörs värme (vid stark Pitta) och värme leds in (vid stark Vata).