Om Ishta

 

Om Ishta

Ishta yoga ar en av de mest djupgående av ättlingar i yogan  yoga, Med integration av hatha, tantra och ayurveda skapas största möjliga nytta för individen.

 

Vision

Att kunna ge varje individ en verklighetsuppfattning om dem själva som de är,  och hur man gör för att stilla sinnet och behålla det i en föränderlig värld, både inombords och utanför. Samt också att yoga är en vetenskap, inte en religion.

 

Beskrivning

Ishta står för Integrated(individanpassad) Vetenskap om Hatha, Tantra och Ayurveda. förståelsen om dessa tre  viktiga vetenskaper om yoga hjälper oss att utveckla och skapa den bästa praxis som yoga för kan ge varje individ.

Hatha

avser den fysiska kroppen. Vi utövar asanas (ställningar) och pranayama (andnings tekniker), för att öppna kroppens kanaler så att energin, Prana flödar fritt och att vi kan börja njuta av känslan av att  föra kroppen tillbaka i balans.

Tantra

Kommer från ordet, tanoti (”utvidgning”) och trayati (”befrielse”).  Ishta hänvisar tantra till enhet mellan den enskilde och universum (ofta liknas en droppe Vatten i havet) samt möjlighet att expandera och befria det individuella medvetandet för att ansluta till vår inneboende gudomlighet. Vi tränar tantra med att andas och meditativa tekniker som-expanderar vår medvetenhet om de mer subtila aspekterna av att vara.

Ayurveda 

är vetenskapen om livet. specifikt, det som håller oss vid liv. Prana är kroppens Livskraft och det manifesteras unikt i varje individ. Om vi kan förstå hur prana samverkar med fem viktiga delar, elementen (luft, utrymme, eld, vatten och jord), då kan vi börja förstå kroppens konstitution. Att veta vad som får oss i balans, och i obalans och ännu viktigare,  Hur Ayurveda återställer Balansen och  i slutändan leder oss tills optimal hälsa och välbefinnande.

 

En Ishta klass samlar asanas för att sträcka, stärka, balansera och släppa den fysiska kroppen, Pranayama (andningstekniker) och visualisering för att stilla och tysta sinnet, och meditationen expanderar vårt medvetande, med målet att frigöra energi och befriande medvetande.

Ishta lärarutbildning ger en omfattande grund för alla aspekter av yoga: ett unik modern, individ anpassat och integrerad strategi från den forntida vetenskap inom yoga. Genom djupgående asana pratiserande, kroppshållning justeringar, praktisk Undervisning, anatomi och föreläsningar i en mängd av olika ämnen kan den Ishta-utbildade utövaren influeras  I alla aspekter av yoga. Vi erbjuder exklusiva och upphovsrättsskyddade manualer samt så har den Yoga Alliance-registrerade Läroplan. Varje Ishta praktikant har möjlighet att utforska, lära och undervisa, samt stärka och berika sitt eget personliga praxis.

Bakgrund:

Ishta yoga grundades på 1960-talet av Mani Finger och hans son Alan. Deras avsikt var att integrera alla de olika systemen och läror från två decennier av studier med berömda yogis som ex B.K.S Iyengar och Swami Nishraisananda och yogan i den moderna världen.