Acunova / Dry needling akupunktur/ medicinsk laser

Ny behandlingsmetod håller på att revolutionera hälsobranschen.

I slutet av 1990-talet såg ett nytt behandlingssystem dagens ljus. Den nya metoden fick namnet AcuNova (Akupunktur 2000).

AcuNova (A2000) verkar via nervsystemet – i motsats till kinesisk akupunktur, som verkar via så kallade meridianer.

En dansk akupunktör upptäckte, att i och omkring alla leder finns punkter, som är extremt verksamma vid behandling av smärtor, organproblem samt så kallade obotliga ögonsjukdomar – också i de fall där läkarvetenskapen har gett upp med orden. ”Det får du lära dig att leva med.”

Forskning

Medarbetarna hos Boel Akupunktur i Danmark, samt en handfull vetenskapsmän med neurologen dr. Poul Andersson i spetsen, har lagt ner mycken tid på att utforska det nya systemet. Efterhand som forskningen skred framåt, stod det klart, att AcuNova innehade en enastående potential, som man inte tidigare hade sett inom något annat känt hälsovårdssystem.

Vad är hemligheten med AcuNovas succé?

En frisk och sund kropp ”reparerar” sig själv hela tiden.

AcuNova kan återskapa denna process, när den gått i kvav. Eller med andra ord: AcuNova behandlar orsaken till problemet – inte symptomen.

Då AcuNova således använder naturens egen läkningsmetod, har behandlingen inga biverkningar.

[

Mer specifika exempel på vad Acunova kan hjälpa mot:

 • All Muskel & Ledvärk (inkl idrottsskador och förslitningsskador)
 • Whiplash & frozen shoulder
 • Ishias
 • Fibromyalgi
 • Reumatism
 • Spänningshuvudvärk och migrän
 • Sviter efter hjärnblödningar och proppar
 • Ögonproblem. Alla ögonsjukdomar och nedsatt syn
 • Öronproblem, tinnitus och nedsatt hörsel
 • Inflammationer, problem med immunförsvaret.
 • Astma, Bronkit.
 • Allergier
 • Mag-tarmbesvär


Dry needling i triggerpunkter

Dry needling är en teknik där vi använder oss av akupunkturnålar för att upphäva besvär och smärta i en muskel. Dry needling  ger oftast mycket bra resultat då man har gått lite för länge med sina besvär. Vi vill försöka få till en lokal effekt som ökar cirkulationen i muskeln och detta gör vi genom att arbeta med nålen i muskeln tills den slappnar av.

Vi behandlar de så kallade triggerpunkern, triggerpunkter uppstår då muskulaturen får syrebrist och specifika
fibrer får svårt att slappna av. Orsaken kan vara överbelastning via långvarigt statiskt arbete eller en överbelastning vid ett enskilt
tillfälle. Det kan också vara beroende av hur nervsystemet mår då en nerv som inte mår bra kan skapa triggerpunkter i den muskulatur som den
bestämmer över. Kan kännas som hårda strängar i muskeln. Dessa triggerpunkter som kan ex ge huvudvärk ischias, nervliknande smärta släpper helt efter att vi fått punkten, strängen att släppa.

Genom forskning kan man även se att det finns en neurologisk och biokemisk effekt i området. Namnet dryneedling kommer av att vi använder en nål, men inte tillsätter några läkemedel.

Hur går det till

Själva sticket brukar inte kännas, men då vi går på triggepunkterna  aktiveras ¨the local twitch response¨ som kan kännas som en elektrisk, krampkänsla i muskeln.

Det är denna twitch som man har sett ger en effekt på den kemiska miljön i muskeln och därför behövs ingen injicering av läkemedel.
Krampkänslan kan efter en behandling kännas i en till två dagar som om man har en ordentlig träningsvärk, men på de flesta är den känslan helt borta till kvällen samma dag.


Symtom som kan behandlas

Dry needling kan i stort sett användas till många olika sorters muskulära besvär som ex;
Huvudvärk
Ländryggssmärta
Akuta ryggskott
Nackspärr
Karpaltunnelsyndrom
Tennis- och golfarmbåge
Behinneinflammation
Smärta ut i armarna
Hälsporre/plantar fasciit
Piriformissyndrom

Denna behandling ska inte jämföras med Acunova eller akupunktur som ist täcker ett större område.

Behandling bokas online

Medicinsk laser


Med en medicinsk laser appliceras laserljus icke-invasivt för att minska smärta och inflammation, samt för att främja läkning.

Vi erbjuder laserbehandling mot ledvärk, nack- och ryggvärk, senbesvär, knä artros, reumatism, muskelvärk, axelsmärta och akuta muskel och senskador. Vi använder vi laserapparat från producenten Irradia. Metoden har utvecklats av bland annat Anni Norling som har samarbetat med Irradia sedan 1984.

Positiva effekter finns uppmätta på rörlighet och livskvalitet i flera studier. De flesta inflammatoriska tillstånd är lämpliga att laserbehandla p.g.a. laserns förmåga att reducera inflammationer. Detta är en av få metoder som kan används vid akuta skador i muskler och senor för att påskynda läkning och minska inflammationer. Metoden kan även kombineras med andra behandlingsformer som bland annat akupunktur,LPG, massage och mobilisering samt träning.

Idag är evidensläget för medicinsk laserbehandling bra för många tillstånd. Mer information om forskning kring medicinsk laser behandling finns bland annat publicerat på PubMed. Vi rekommenderar då att söka på LLLT + indikation. För närvarande finns över 4500 publicerade laserstudier. Det finns även en rapport om LLLT vid nacksmärta från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering).

VAD HÄNDER I KROPPEN NÄR DU FÅR BEHANDLING?

Den våglängden som används vid medicinsk laser påverkar lokala immunförsvaret, cirkulation i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen, t.ex. endorfiner och prostaglandiner som bland annat påverkar smärttillstånd. Detta är en metod som påverkar och stimulerar kroppens självläkningsförmåga.

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?

Vid första besöket kommer du få att få beskriva sjukdomsförloppet för din terapeut och därefter blir du undersökt. Terapeuten bedömer utifrån detta ditt utgångsläge och sen lägger ni i samråd upp en vårdplan.

Den del av kroppen som behandlas belyses med en prob (munstycke) som levererar laserljus. Apparaten ställs in beroende på vilket symtom och område som ska behandlas. Behandlingen tar vanligtvis mellan 15-25 minuter beroende på hur många områden som behandlas vid varje behandlingstillfälle.
Behandlingen är normalt smärtfri, men ibland kan laserljuset ge ett lätt obehag, ofta beskrivet som en stickande känsla.

HUR MÅNGA BEHANDLINGAR KRÄVS?

Vid akuta symtom rekommenderas 3-6 behandlar följt av en utvärdering men för långvariga besvär rekommenderas fler behandlingar under en längre tid. Medicinsk laserbehandling kan även vara ett komplement till medicinsk behandling av artros och reumatism. En del med artros väljer att få laserbehandling regelbundet då detta upplevs som ett sätt att minska symtomen.

RISKER OCH BIVERKNINGAR

Medicinsk laserbehandling är idag en väl beprövad behandlingsmetod, den är biverkningsfri och metoden saknar inrapporterade skador. Medicinsk laserbehandling kan inte förorsaka eller förvärra cancer.
I stort sett alla behandlingsreaktioner kan betraktas som positiva eftersom de är ett tecken på att behandlingen gett effekt. Reaktionerna uppkommer oftast inom 24 timmar.
De behandlingsreaktioner som förekommer är kortvarig värkreaktion eller tillfällig trötthet som kan bero på att läkningseffekten har satts igång.