Jag heter Erika Jakobsson Fall

För mig är den användningen av yoga en möjlighet att skapa balans. Den hjälper mig att vara närvarande, lösa upp spänningar och tanka energi.

Jag har en certifiering inom My Spirit Yoga, 420 timmars certifiering men också inom Ishta yoga 200 timmar (RYT 200)

Själv yogar jag och försöker lära ut yoga utifrån ledorden: tillåtande, tålamod & kroppsförmåga.

Vi har alla olika förutsättningar inom oss, i våra sinnen och kroppar. Dessa varierar dag från dag och det är okej. Vi utgår alltid från nuet.

Att yoga med mig innebär att du som elev förutom den dynamiska delen under ett yogapass kan få med dig lite eftertanke, meditation och tankerensande andningsövningar (pranayama). Jag hoppas kunna ge mina elever en upplevelse av ökad rörlighet, flexibilitet och styrka både fysiskt och psykiskt.