FasciaBehandling, Djupvågvågmassage

Varför ligger så mycket fokus på Fascia?

De senaste årens forskning visar att Fascia har mycket större betydelse för hälsa, värk och smärta än vi tidigare trott.
Fascia är ett nätverk av bindväv, utan början och slut, som omsluter allt i hela kroppen, från muskler och skelett, till organ och celler.
Fascian står för mer än en tredjedel av rörelseapparaten, här sitter de flesta av våra smärtreceptorer och nästan all kommunikation i kroppen går via fasican.
Om fascian blir skadad, klibbar ihop eller blir inflammerad får vi ont, svårt att röra på oss och vår förmåga att återhämta oss blir sämre.
Fascia påverkas bl.a. av ålder, genotyp, sjukdomar, medicinering, kost, social stress, sömn, luftföroreningar och psykologisk stress.
Man skulle kunna argumentera för att alla som lever en modern livsstil med stillasittande arbete och näringsfattig mat skulle må bra av regelbunden fasciabehandling.

Så påverkas kroppen av fasciabehandling med maskin

Behandlingen må vara väldigt skonsamt – men det är otroligt mycket som händer i kroppen vid behandling – men vad är det som händer egentligen?
Kort förklarat kan man säga att maskinen gör tre saker

  • Ökar flöde: Frekvenser optimerade för att öka flödet av vätska i vävnaden (med 3-12 gånger) vilket återställer vätskebalansen, hjälper utbytet av näringsämnen och slaggutförsel Fascian samt stimulerar självläkning då ökad flöde bygger om kroppen inifrån
  • Avslappning/rörlighet: Får fascian att slappna av (mekanisk stress/manipulation) och hjälper ansträngda delar som är sammanklistrade eller torra att skaka loss och öka glidfunktion
  • Smärtlindring: Smärtreceptorer sitter i Fascian och stimuleras av maskinens vibrationer och överbelastas av maskinens byte av frekvenser = stor effekt utan att det gör ont.

-hyaluronsyran, en av de viktigaste beståndsdelar i den flytande delen av Fascian,

Varför är det viktigt med ett fungerande flöde?

Ett fungerande flöde har betydelse för cellernas metabolism och gör att närings- och avfallsutbyte fungerar
Det gör att lymfsystemets transport av vätska, immunförsvarceller, proteiner och andra molekyler fungerar
Det underlättar för att blodcirkulationens transport fungerar, att nervsystemet fungerar och att respirationssystemet fungerar.
Flödet i fascian påverkar, och påverkas av, specifika egenskaper hos de komponenter som bygger upp den extracellulära matrixen och har också piezoelektriska effekter på kroppen – vilket innebär att fysisk behandling skapar elektriska och kemiska processer.
Alla känner dock inte till att det dagliga flödet av vätska i kroppen under normala omständigheter är ca 7,5 liter per dag. Det är alltså ett konstant flöde i kroppen – och det här flödet kan stimuleras av statisk vibration så att det ökar med 3-12 gånger beroende på vilka frekvenser som används (Reed et al. 2011; Roma et al., 2013; Simmonds et al., 2010).
Ännu mer intressant blir det då flödet av vätska kan bygga om kroppen inifrån (Swartz, 2018). Med andra ord, så stimuleras självläkning av ett ökat flöde av vätska i kroppen.
Maskinen använder frekvenser optimerade för att öka flödet av vätska i vävnaden vilket återställer vätskebalansen och hjälper utbytet av näringsämnen och slaggutförsel i de nätverk av bindväv som finns genom hela kroppen.
Överansträngda eller ansträngda delar kan vara sammanklistrade och torra och hud kan fastna ihop med underliggande ytlig fascia och rörligheten minskar. Behandlingen underlättar det genom att skaka loss det som fastnat och därmed hjälpa kroppen att bygga om sig själv inifrån.
Du kan få hjälp med: ryggvärk, nackont, tennisarmbåge, nackspärr, huvudvärk, frozen shoulder och mycket mer.