Kategorier
Sandys blogg

Kurserna börjar vecka 46.

 

Nu är det dags om du inte redan har gjort det, boka dig för senhöstens kurser.
Vi yogar och utvecklas tillsammans med anatomiska och filosofiska teman.
Välkommen till yogamattan och utforska din härliga potential.
Sandy och Maria