Kategorier
Sandys blogg

Möte med en mästare-kloka ord från en kollega på min nuvarande utbildning.

söndagen den 5:e augusti 2012

Möte med en mästare

 
Jag och Monika har nu varit en vecka i Stockholm på It’s Yoga där vi genomgår en lärarutbilding i ISHTA yogas regi. ISHTA står för Integrated Science of Hatha yoga, Tantra and Ayurveda och går i korthet ut på att möta var och en utifrån dennes förutsättningar och genom hjälpa personen i balans genom ett religiöst obundet system av tekniker. ISHTA är inte ännu en yogaform som föreskriver en viss specifik sekvens, utan snarare än filosofi för att genom Ayurveda initialt diagnosticera kroppstyp och eventuella obalanser och sedan därefter genom Hatha Yoga, Tantra och Ayurveda hjälpa personen tillrätta. Det är detta som kännetecknar en sann mästare; förmågan att kunna se individen och hjälpa denne på rätt väg genom att ge precis vad var och en behöver, den kände yogin Krishnamacharya hade denna förmåga; han föreskrev Patthabi Jois en viss typ av yoga, BKS Iyengar en annan, sin egen son TKV Desikachar en tredje, osv. Alan har också denna förmåga till fullo. Det fantastiska är att han genom att systematisera sin kunskap har gjort det möjligt för oss yogalärare att hjälpa våra elever att göra just detta.

Bara mötet med Alan är en upplevelse. Studion är full av inspirerade ISHTA-aspiranter som intresserat följer Alans underhållande och innehållsrika lektioner. Alan skulle väldigt lätt kunnat sätta sig själv på en piedestal som den mästare han är, men har bemött såvål oss bägge som alla de andra deltagarna på ett kunnigt men ödmjukt sätt, oavsett tidigare bakgrund. Till sin hjälp har Alan en hel stab av mycket komptententa lärare som t ex sin fru Sarah Platt-Finger, Ulrica Norberg, Katrina Repka och flera andra. Vi  blir alltså väldigt bortskämda på denna fantastiska yogalärarutbildning…

Vi känner oss redan efter en vecka med ISHTA yoga och Alan att vi kommit långt vidare i vår egen lärargärning. Jag har själv undervisat i sex år Ashtanga Yoga, och Monika drygt tre år. Vi har haft tillsammans tusentalet studenter som strömmat igenom skolan och gläds åt det vi åstadkommit för alla er och gjort för yogan i Lund med omnejd. Vi har tidigare gått lärarutbildningar, workshops och retreater som varit väldigt givande. Men med de nya verktyg som vi lär oss här kommer vi att erbjuda er alla i Lund ytterligare möjligheter för fysiskt och psykiskt välmående på en helt ny nivå. Utbildningen har också varit väldigt utvecklande på det personliga planet då tantriska övningar som Alan leder oss igenom.

Det som också gläder mig personligen som neurofysiolog och vetenskapsman är Alans intresse för att integrera modern vetenskap i ISHTA yoga.Alan är den förste yogi jag mött som på ett korrekt sätt intresserar sig för och använder modern neurofysiologi som en viktig del av förklaringsmodellen varför yoga fungerar. Anatomin för muskler, skelett och leder är en standardkomponent på många yogalärarutbildningar (så även på denna i sjukgymnasten Hillevi Borgas kunniga regi), och är viktigt för att kunna ge de fysiska effekterna av asanas och förebygga skador yoga fungerar, men det räcker inte att förklara hur de mer subtila förändringarna i de inre delarna av det mänskliga psyket förändras av yoga. Alan har en vetenskapligt förankrad teori för detta. Om du vill veta mer, kom på mina och Monikas klasser i höst!

Så för att avsluta, vi ser verkligen fram emot att dela med sig och hjälpa er alla med våra nyvunna kunskaper!

Må väl,
Namaste,
Bengt & Monika