Lotta Lennartsson kommer till oss under våren och håller en stadig klass på söndagar.

En klass du bara kommer att längta till varje vecka.

Söndagar med start v3, 15 ggr
investering 2250kr

I SOMA MOVE förenas rörelse och kunskap, en praktik grundad på teorin om att använda kroppen som helhet för att bli stark, smidig och skadefri. Du arbetar med kroppen som ditt motstånd och med underlaget som ditt redskap. Rörelserna avlöser varandra och är inte så noggranna i sin teknik och placering som de är engagerade och lustfyllda. Händer och grepp är tongivande och varje rörelse seglar på kraftfulla andetag.

Fördelar

  • Skapar känslor av frihet, rytm och avspändhet
  • Ger styrka och spänst
  • Bättre kondition och uthållighet
  • Mer rörlighet
  • Bättre koordination

SOMA MIND är balansen, vårt yin till SOMA MOVEs hetta. Lika mycket som vi gillar kraftfullheten, lika mycket uppskattar och behöver vi den centrerande stillheten. Här använder du de enklaste och effektivaste teknikerna för att snabbt få ditt parasympatiska nervsystem att styra. Det som ger gör dig lugn, får dig att bli mjuk, snällare och mer grundad. Som får dig att sova gott, läka och smälta maten bättre.

”Ibland händer det mest när du gör minst…

SOMA MIND® ger dig möjligheten att nå en ny nivå av funktionell stillhet. Genom SOMA MIND® kan vi på ett koncentrerat sätt nå centrering genom andning och att tydligt befinna oss i kroppens bindvävssträckningar.

Att utöva SOMA MIND® kommer samtidigt ge dig ett lugnt och fokuserat inre. Känslan är stilla, tillbakadragande och lugn. Du sitter och ligger på mattan i utvalda positioner, du genomgår en BodyScan och passet avslutas med en mycket skön och prestiglös meditation.Du får tid att känna och att fokusera bara på dig själv på ett helt nytt sätt. Som att landa en stund i frihet och varande. Resultatet blir en omedelbar skön känsla i kroppen och inte minst mentalt och känslomässigt. Du får en upplevelse av återhämtning, både kroppsligt och mentalt. Passar dig som vill ha en balans mellan aktivitet och vila, prestation och återhämtning, görande och varande. Perfekt i hop med SOMA MOVE®.