Kategorier
Sandys blogg

Vad betyder tecknet?

Enl Wikipedia

Aum (Om, eller också Udgitha, även pranava mantra), den heligaste av alla stavelser inom hinduismen, helig även för buddhister. Aum symboliserar den hinduiska världssjälen och hela universum. Enligt en uppfattning uppkom hela kosmos av den resonans som följde på att ”aum” uttalades.

  • A står för skapande
  • U står för bevarande
  • M står för destruering eller upplösning

Detta sägs representera treenigheten av gud i hindu dharma (Brahma, Vishnu och Shiva)