Vi är inga maskiner, sluta var mekanisk och bara var en människa;-)

Acceptans
Acceptans handlar om att välja att både se och stå ut med verkligheten, hur plågsam den än kan vara utan att undvika, fly, förvränga eller döma den – hur jobbigt det än kan vara. Med verklighet menas både den yttre verkligheten, som exempelvis anhöriga, bekanta, vänner och ovänner och den inre verkligheten som kan vara olika tankar och känslor.

Att ha ett accepterande förhållningssätt innebär inte att man måste avstå från att försöka förändra en situation, utan att sluta upp med att föra krig mot sig själv och sin tillvaro. Acceptans är, hur paradoxalt det än kan låta, inte att sitta passiv utan att aktivt handla i enlighet med sina mål och värderingar.

Acceptans har sitt ursprung i Buddhistist filosofi. Acceptans hjälper en person att släppa lite av alla krav i sitt liv ocpå detta sätt hitta större harmoni i livet.

Veckans tema är ” Enkel glädje”, Kärlek!

Människan blir lycklig av att nöja sig med lite. -Afrikanskt ordspåk              

 Utnyttja alla dina sinnen; Njut av alla de nöjen och all den skönhet som världen uppenbarar för dig… -Hellen Keller

I veckans yogaklasser kommer temat att vara ”Enkel glädje”

V älkomna!