Ha tillit till din essens, då finner du svaren

Gods och guld gör inte själen god,
men med själens rätta kvalitet
följer rikedom och alla andra fördelar för människorna.
-Sokrates