Kategorier
Sandys blogg

ISHTA på Camp019 den 8 november

Välkommen på ISHTA yoga när Örebro får sitt första träningskonvent den 8 november 2014 (www.camp019.com). Happy Spine & Mind med Sandy kommer att avsluta en fantastisk dag med många duktiga instruktörer och träning genom att knyta ihop säcken med en Yogaklass anpassad efter dagens aktiviteter som ger snabbare nedvarvning och återhämtning för dig, din kropp och sinne efter dagens input. En klass anpassad med mjuka rörelsesekvenser för att sedan  komma upp i större flöde. Avslutas med nedvarvning och savasana(vila) och ev meditation för en total återhämtning och bästa möjlighet att tillgodogöra dagen för kroppen och knoppen.

Alla nivåer är välkomna!
Nybörjare som avancerade får ut lika mycket av passet då allt individanpassas.

             Ishta yoga är en tradition i flera led och inte ytterligare en ny form av yoga.

Ishta står för Integrated Science of Hatha, Tantra och Ayurveda; När vi förstår mer om dessa tre viktiga vetenskaper av yoga kommer det att hjälpa oss att utveckla och skulptera den bästa yoga för var och en av oss.

Hatha avser den fysiska kroppen. Vid utövande en sekvens av asanas (ställningar) och pranayama (andningstekniker), börjar vi att öppna kroppens kanaler, så att energin kan flöda fritt och vi kan börja njuta av känslan av att få kroppen i balans igen.

Tantra kommer från roten orden tanoti (”expansion”) och trayati (”befrielse”). I Ishta hänvisar tantra till enighet mellan individen och universum (ofta liknas vid en vattendroppe i havet), och möjligheten att expandera och befria det individuella medvetandet, för att ansluta till vår inneboende potential. Vi tränar tantra med andning och meditativa tekniker som utökar vår medvetenhet om de mer subtila aspekterna av att vara.

Ayurveda är vetenskapen om livet; specifikt, det som håller oss vid liv. Prana är kroppens livskraft och det är unikt uttryck i varje individ. Om vi ​​kan förstå hur prana samverkar med fem huvudkomponenter (luft, utrymme, eld, vatten och jord), då kan vi börja förstå vår kropp konstitution. Att veta vad som motiverar oss och, viktigare, vad som inte är hur ayurveda åter balans och i slutändan för oss tillbaka till optimal hälsa och välbefinnande.

Häng med och ha kul!!