Lätthet!

Gör du saker med lätthet eller väljer du motstånd?

I dagens yogaklass är min intention att se till lätthet och stillsamhet. Vi har olika förutsättningar att röra oss fritt och det måste vi ta hänsyn till. Sist du provade att stå med raka ben och nå golvet, lyckade du? Det är ju vår senaste erfarenhet som vi också tar med oss till nästa gång vi provar. Kan du bortse från den erfarenheten och tänka att den här gången ska jag nå smalbenen och inte bara mina knän?

”Lyckan är mer än att lyckas med det du tänkt dig, Lycka är också känslan av att du försökt”

Kram