Kategorier
Sandys blogg

Hälsa vs sjuk

Känsla av sammanhang

Ju äldre jag blivit så har jag märkt att jag börjat prioritera annorlunda i samband med olika förluster. Vänner har försvunnit och nya har kommit, jag är stark men inte lika snabb som jag varit, orken tryter fortare, och minnet sviktar. Kroppen har helt enkelt blivit långsammare men jag har ju andra styrkor.

När förlusterna ökar så gäller det att se var vinsterna ligger. KASAM, på engelska ”a Sense of Coherence”, SOC) är ett begrepp från salutogenes teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky. Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. Detta innebär att människor kan anses ha god hälsa trots att de är exempelvis fysiskt sjuka.

Det finns något som kallas SOC-teorin, där man har forskat kring hur det kan gå till. SOC är en förkortning för Selection, Optimization, Compensation.

Selection handlar om att du väljer ut personliga mål och uppgifter som utgår ifrån vad du klarar av nu, och inte vad du kunde göra tidigare. Fokus lägger du på vad du kan, istället för vad du inte kan.

Som exempel nu när jag tagit upp golfen. Jag väljer att sätta upp målet att ha roligt och hålla koncentrationen hela rundan. Antal slag är sekundärt nu när jag ska öva på ex slaget med 9an.

Optimization bygger på att du försöker leva ditt liv utifrån att optimera det som fungerar för just dig.

Exempel: Så just nu med nya klubbor är prioriteringen att stå på rangen och öva istället för att känna mig oförättad på golfbanan med klubbor som jag inte är trygg med.

Compensation betyder att du kompenserar dina svagheter med nya styrkor.

Exempel: om jag går ut på banan går jag helst bara 9 hål och håller ihop spelet som att jag stod på rangen och övade mina slag, kortare och rakare. Och så får jag även utveckla närspelet och puttningen.

Olof Röhlander´s tolkning av SOC-teorin är att ju äldre vi blir, desto viktigare blir vår inställning till livet, att vi anpassar oss till hur det är nu, och inte fastnar i jämförelser med hur det varit tidigare.

Du kan saker idag som du inte kunde förut. Du har en livsvisdom, du har erfarenheter och du vet mer om vad som verkligen är viktigt. Du känner dig själv bättre än förr, du vet vad du vill och vad du inte vill, och lägger säkert inte lika mycket tid på vad andra tycker och tänker om dig.

Vi förvärvar och tappar om vartannat, så ser det ut. Men om du väljer, optimerar och kompenserar så kommer skålen av nya vinster väga upp.

Visst, förlusterna ökar med åren, men det gör också vinsterna, om vi bara väljer att se dem.

Så med ålder ser vi känslan av sammanhang och på så vis behålla och prioritera hälsa istället för att bli sjuka där vi matar de negativa tankarna.

 

Vi välkomnar varje dag som ger oss ytterligare visdom. Njut av dagen kära du!