Vad händer i kroppen vid massage

Vad händer i kroppen vid massage?

Behandlingen leder till att spända och ömmande muskler slappnar av eller stimuleras. När musklerna mjukas upp får man bättre rörlighet.Massage bidrar till ökad blodcirkulation, vilket ger ökad syresättning av musklerna, som slappnar av och de blir mer uthålliga.

Vid massage frisätts bl a smärtlindrande hormoner – endorfiner, och ”lugn och ro-hormonet” oxytocin. Samtidigt minskar stresshormonerna noradrenalin och kortisol. Även cirkulationen i det utrensande lymfsystemet ökar, vilket leder till att större mängd slaggprodukter ”dumpas” i bl a njurarna.

Massage gör spända muskler mjuka och elastiska, ökar blodcirkulationen i musklerna, ökar lymfcirkulationen, har en avslappnande effekt på kroppen, ger en djupare och lugnare andning, ökar utsöndringen av vätska och restprodukter, ger en ökad kroppskännedom, motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad, har god effekt på träningsvärk, motverkar spänningar vid smärttillstånd, motverkar stress, har en lugnande effekt på nervsystemet, ökar koncentrationsförmågan och ökar kroppens allmänna välbefinnande.

YFR - Yinfasial release

YFR = Yin Fascial Release är en behandling
* Få bukt med kroniska besvär och smärtproblematik
*Frigör restriktioner, spänningsmönster och kompensationer i kroppen
*Få bestående strukturella och biomekaniska förändringar i kroppen
*Optimera idrottsprestation, behandla och förebygga skador.
*Få kroppen att fungera mer optimalt och med större rörelsefrihet.
*Få kroppen längre, lättare och friare

  • Detta är systemiskt och inte symptominriktat. Dvs behandlingar utförs utefter hur spänningsmönster och begränsningar ser ut i kroppen. Vi arbetar djupgående och anatomiskt precist, för att få bestående och markanta förändringar som gör skillnad i längden. Man tittar inte bara på delar i kroppen eller lokal smärta, utan förstår sammanhanget i vilket detta uppstår. Som ex, En skillnad i fötterna, kan ge en skillnad i höften vilket ger en böj i ryggen, vilket ger en skillnad i axeln, vilket resulterar i en nackspärr.
  • Fascian och vävnaden i kroppen är väldigt responsiv till de förändringar den utsätts för. Den förändras efter vilka krafter som den utsätts för, och vilka krafter den inte utsätts för. Om du tex. pinnar fast skulderbladet mot bröstkorgen en längre period så kommer det att fastna, det kommer bildas fibrer som binder ihop olika fasciala lager med varandra. Fascian ändrar också ofta kvalitet, från att ha varit mjuk, elastiskt och vattenfylld till att bli mer torr, fibrotiskt, läderaktigt och ihopklibbad med andra lager.
  • Syftet med YFR är att öka rörelsepotentialen hos en person, i förhållande till den bedömning som har gjorts via screening och rörelsetester. Eftersom arbetssättet i YFR är systemisk och ser till hela personens möjlighet, ger YFR mer totala och djupare förändringar av rörelsepotentialen.

Symtom

Muskelspänningar: Vid monotont arbete, felaktig arbetsställning och hård fysisk träning spänns musklerna för mycket, blir hårda och stela. Detta bidrar till att blod och syretillförsel till kroppens vävnader försämras och mjölksyra bildas i musklerna. Spänningsvärk är vanligt förekommande. Vanligaste muskelspänningar finns i nacke, axel & rygg.

Huvudvärk: Huvudvärk kan komma från muskelspänningar i nackens muskler. Muskelns blodtillförsel i nacken har försämrats och det orsakar värk. Med massage och töjning av dessa muskler lindras eller försvinner värken.

Avslappning: Massage har både psykisk och fysisk effekt på människan. Vid massage slappnar musklerna av och man känner en lättnad som gör att man blir psykiskt avslappnad. Lämplig behandling vid utbrändhet, stress, damp, sömnbesvär m.m.

Perifer förlamning: Tillfällig förlamning av musklerna, i arm-fingrar och ben-tår, pga spända muskler klämmer på en muskelnerv. Med massage strävar man efter att hålla igång muskeln tills känseln har kommit tillbaka. Jag behandlar även bl.a. Ischias, musarm osv!

Den finska klassiska massagen är en massage där man arbetar med djupgående teknik igenom musklerna för att få dessa att slappna av och bli mer elastiska. Bl.a trycker man och töjer på huden, bindväv, muskler och senor. Mobiliseringstekniken används då leder har låst sig som tex vid ett ”ryggskott”. Med hjälp av knådningar, tryck och friktioner löser massagen upp spänningar i hela kroppen. Behandlingen leder till att spända och ömmande muskler slappnar av eller stimuleras. När musklerna mjukas upp får man bättre rörlighet.

Djupverkande massage, muskulering: 45 min
Massagebehandling från spetsen av skulderbladen upp till nacken.

Har du trötta, ömma eller kanske värkande muskler? Jag förebygger skador med en djupgående teknik som även är väldigt effektiv om du redan har tex en arbetsskada.
Bindväv masseras och jag töjer och stretchar muskulaturen och mobiliserar låsta leder.

Nacke och axlar: 30 min
Här fokuserar jag på nacke och axlar.
Bra för alla exvis med monotont stillasittande arbete.

Halvkroppsmassage: 60 min
Jag bearbetar muskulaturen från ländryggen upp till nacke med djupverkande massage, muskulering och mobilisering.

Helkroppsmassage: I 75 min går jag igenom kroppen från topp till tå. En Djupverkande(se 45min beh), avstressande och avkopplande massage som ger kraft och ork för vardagens strapatser.

Happy Spine & Mind är medlem och kvalitetsäkrat genom SFKM-Skandinaviska förbundet komplementär medicin

Vi samverkar med Flexpay och tar emot friskvårdchecken och friskvårdskuponger.