Tankens kraft!


Allt det vi är, är resultatet av vad vi tänkt. -Buddha