Kategorier
Personlig utveckling

Tankens kraft!

Allt det vi är, är resultatet av vad vi tänkt. -Buddha