Därför borde vi stå på huvudet varje dag :-)

10 Reasons to Do a Headstand Every Day
By Lisa Mitchell
Headstand (Shirshasana) is often referred to as the king of all yoga poses. Here are 10 reasons why headstand should be practiced everyday. 

1. By reversing the flow of gravity, a headstand simulates a “face lift” by letting your skin hang in the opposite direction. The inverted position of a headstand also flushes fresh nutrients and oxygen to the face, creating a glowing effect on the skin. 

2. Headstands increase nutrients and blood flow to the scalp, decreasing onset of grey hair. Some yogis say that it will even convert grey hair back to its natural color! 

3. Headstands stimulate and provide refreshed blood to the pituitary and hypothalamus glands. These glands are vital to our wellbeing, and are considered the master glands that regulate all other glands in the body (thyroid, pineal, and adrenals). This includes our sexual hormones, so you can expect better sex with a consistent headstand practice.

4. When the adrenal glands are flushed and detoxified with headstands, we create more positive thought. Depression will decrease, as going upside down will almost always put a smile on your face. 

5. It’s great to bust out a headstand at a party. Your peers will be impressed!

6. Improved circulation occurs with a headstand practice. Because the heart constantly has to pump blood upward to the brain, the headstand gives the heart a rest and reduces unnecessary strain. In addition, while in headstand de-oxygenated blood is able to flow more easily from the extremities to the heart.

7. Any fluid that is retained in the feet is able to drain (edema), therefore reducing the onset and prevalence of varicose veins. 

8. Headstands increase digestive fire and increase body heat. The intestines are cleansed by reversing the pull of gravity, while releasing congested blood in the colon.

9. Headstands strengthen deep core muscles. To hold a straight headstand for an extended period of time, the practitioner must engage the obliques, the rectus abdominus and the transverse abdominus. To really engage and strengthen the core, pike the legs by lifting and/or lowering both legs at the same time when coming in and out of the pose.

10. Eliminate your chances of having an ischemic stroke, as scientific evidence shows that this type of stroke rarely occurs in individuals that consistently do headstands!
 
Although I recommend learning headstand from a qualified teacher, its multifaceted benefits should not be ignored. Headstands can be contraindicative if you have neck injuries, extremely high blood pressure, ear and eye problems, if you are menstruating, or have acid reflux.

Pictured in headstand is Jennifer Jarrett
Published July 18, 2012 at 1:15 PM

Får det lov att vara lite mindfulness

Får det lov att vara lite mindfulness?

Här får du något att reflektera över denna soliga höstdag.

1)Observera, 2)acceptera 3)handla eller släpp taget:

Källa: Sri: Åsa Åman.

Andas in- andas ut…ska det va så märkvärdigt?

Andas gör vi ju hela tiden varje dag så länge vi lever.
Men vad vi glömmer och kanske inte vet är att andningen gör mer för oss än att syresätta vårt blod.

Det är inte för intet som vi ibland säger: Stanna upp och hämta andan när du stressad, eller ta tio andetag…För andningen kan få oss att gå ner i varv i hektiska eller pressade lägen och dessutom få oss att stanna upp och vara i nuet. Själva frågan ”Nuet” får vi ta vid ett annat tillfälle…det kan vi säga en hel del om så det får en egen rubrik.

Det finns en mängd olika andningstekniker men oxå tre olika sätt på hur vi andas beroende på vilken situation vi befinner oss i. Magandning- bröstkorgsandning- nyckelbensandning.

Magandningen är när vi står eller sitter det effektivaste sättet att syresätta blodet. Dra ett djupt andetag långt ner i magen och töm sedan ut med en skön suck.

Att bröstkorgsandas är ett effektivt sätt när vi behöver spänna magen som tex vid ett tungt lyft och vi behöver skydda ryggen. Kräver mer muskulär insats.

Däremot när vi behöver vara riktigt fysiska och behöver extra mycket luft så tar vi till den slutliga nyckelbensandningen. Det innebär att vi höjer nyckelbenen och låter lungorna få mer plats uppåt.

I yogan kan vi andas på flera sätt och när vi mediterar eller ”bara” är i vardagen så är det skönast med magandningen.

Övning: Sätt ett larm på 7min. Sätt dig bekvämt på en stol med rak rygg eller på golvet med korslagda ben. Lägg din hand i din kupade andra hand och titta på en punkt ca 1m framför dig.

Konsentrera dig på andningen, lyssna på den börja räkna dina andetag. När tankarna för dig någon annanstans börja om och räkna.

Hunden ”Adho mukka svanasana”

Idag har vi övat en hel del i hunden…;-) Det kanske är den här håriga killen som är modellen…eller? :-)